Vypracovanie projektov podľa Vašich predstáv

Vypracujeme Vám investičný zámer, projekty pre stavebné povolenie, realizačné projekty, rodinné domy a iné.

Projektovanie viac o našich službách

Stavebné práce všetko podľa plánu

Postavíme, alebo zrekonštruujeme Vaše bývanie, rodinné domy, bytové objekty, priemyselné objekty.

Stavebné práce viac o našich službách

Demolačná činnosť vytvoríme nový priestor

Demolujeme rodinné domy, obytné priestory, mosty, komíny, administratívne celky a pod.

viac o našich službách

Odvoz a likvidácia odpadu ...vyčistíme Váš priestor

Zbavíme Vás akéhokoľvek stavebného odpadu (drevo, suť, betón, skala a pod.). Odpad odvezieme a zlikvidujeme za Vás.

Stavebny odpad viac o našich službách

Vypracovanie rozpočtov kalkulácie, položky, plány...

Vypracujeme Vám cenové ponuky na kľúč, rozpočty veľkých stavieb, súdnoznalecké posudky a pod.

viac o našich službách

Demolačná činnosť

 • Radlinského mýtna – staré tabakárne I. a II. ETAPA
  (1,5 ha pozemok, zastavanosť 80%, demolácia ručným spôsobom,ručné rozoberanie železných konstrukcií budovy, zachovanie historických materiálov)
 • Danubik Elektrik – račianska bývalý siemens
  (plocha 5 ha pozemok, zastavanosť 80%, množstvo odpadového materílu typu “N”, dekontaminácia pôdy, asanácia ručne aj ťažkými mechanizmami)
 • Projekt Kablo – Bottova ulica
  (plocha 15 ha pozemok, zastavanosť 70%, demolácia mechanizáciou, vyberanie základov)
 • Avion Shoping Park – objekt Imax 3D kino
  (odstrojenie a vypratanie budovy, odpojenie objektu od nákupného centra, asanácia mechanizmom s preĺženým ramenom – železobetonova konštrukcia)
 • Tlačová agentúra SR – TASR Pribinova ulica
  (Demolácia 5p. budovy, zložitý konštrukčný systém, ručné vypratávanie a odstrojovanie budovy až na skelet, obrovské množstvo odpadu typu “O” “N”, buranie mechanizmami a výložníkom s predĺženým ramenom)
 • Projekt Nedbalova – Stare mesto Nedbalova ulica
  (demolácia 5p.budovy ručným spôsobom,demolácia komínov, zachovanie množstva starého materiálu, vyberanie základov, participačné práce pri archeologickom výskume)
 • Projekt Obchodná – obchodná ulica
  (demolácia starej pekárne – demolácia ručným spôsobom,demolácia komínov, zachovanie pôvodného materiálu, likvidácia odapdu)
 • Projekt Mickiewiczova – Mickiewiczova ulica Staré Mesto
  (demolácia 3 amdinistratívnych budov, demolácia ručným spôsobom, zachovanie historických materiálov)
 • Projekt Matador – Kopčianska ulica
  (asanácia vyhoreného skladu v areály Matador, pomocou mechanizmov)
 • Búranie rodinných domov – koliba, Petržálka, Trnávka, DNV, Slávičie údolie a iné
 • Asanácia RD Hroboňová – ručné rozobratie jednej časti dvojdomu + vyberanie základov
 • Projekt Latorická – rozbíjanie výťahových šácht
 • Projekt Tranovského – rozbíjanie strešných panelov
 • Projekt Garáže Jégeho Henkel – asanácia garážových státi (23) a zpevnených plôch + vyberanie vegetačných tvárnic
 • Projekt Byty LEVEL – Záhradnícka – odstrojenie budovy do skeletu, podhlady, podlahy, okna, elektroinstalacia, zdravotechnika, dvere, malby, zárubne, atd… cca 190 bytových jednotiek v 8 poschodovej budove
 • Búracie práce byt Pieštanská ulica
 • Asanácia obytného domu Grosslingova – projekt momentálne realizujeme
 • Asanácia objektu starej tabakárne Radlinského ulica III. Etapa – asanácia staticky narušenej budovy s cieľom zachovať historické materiály, projekt momentálne realizujeme
 • Demontáž sklenníka s ocelovej konštrukcie cca 350 m2
 • Asanácia obchodného priestoru bývalého mäsiarstva – III.veže Bajkalská ulica