Vypracovanie projektov podľa Vašich predstáv

Vypracujeme Vám investičný zámer, projekty pre stavebné povolenie, realizačné projekty, rodinné domy a iné.

Projektovanie viac o našich službách

Stavebné práce všetko podľa plánu

Postavíme, alebo zrekonštruujeme Vaše bývanie, rodinné domy, bytové objekty, priemyselné objekty.

Stavebné práce viac o našich službách

Demolačná činnosť vytvoríme nový priestor

Demolujeme rodinné domy, obytné priestory, mosty, komíny, administratívne celky a pod.

viac o našich službách

Odvoz a likvidácia odpadu ...vyčistíme Váš priestor

Zbavíme Vás akéhokoľvek stavebného odpadu (drevo, suť, betón, skala a pod.). Odpad odvezieme a zlikvidujeme za Vás.

Stavebny odpad viac o našich službách

Vypracovanie rozpočtov kalkulácie, položky, plány...

Vypracujeme Vám cenové ponuky na kľúč, rozpočty veľkých stavieb, súdnoznalecké posudky a pod.

viac o našich službách

Odpadové hospodárstvo

 • Dekontaminácia pôdy – projekt Račianska
 • Drvenie betónu – projekt TASR
  (frakcia 0,63, 12500 ton)
 • Drvenie betónu – projekt Račianska
  (frakcia 0,63, 22000 az 25000 ton)
 • Drvenie betónu – projekt Kablo Bottova
  (frakcia 0,63 – 0,80, 7000 ton)
 • Bytový dom Vajanského nábrežie – stavebný odpad 800 ton
 • Bytový dom Shiphouse Martinčekova ulica – stavebný odpad
 • Mestské vily Búdková – stavebná suť a objemný odpad
 • Vývoz objemného odpadu ALK – Variant
 • Rekonštrukcia ZS Ivanka pri Dunaji – obj.odpad a stavebná suť 300 t
 • Rekonštrukcia budovy SAV – Patrónka 350 t
 • Rekonštrukcia budovy SAV – Royova 200t
 • likvidácia komunálneho odpadu Mlynská dolina v objekte stavebnín
 • likvidácie komunálneho odpadu bytových domov – Petržálka, Rača, Koliba, Staré Mesto
 • Likvidácie komunálneho odpadu administratívnych objektov – Michálska, Ventúrska, Gorkého, Nedbalova, Hurbanovo námestie,
 • Odvoz a likvidácia odpadov vzniknutých pri našej stavebnej a demolačnej činnosti
 • a mnoho iných…