Vypracovanie projektov podľa Vašich predstáv

Vypracujeme Vám investičný zámer, projekty pre stavebné povolenie, realizačné projekty, rodinné domy a iné.

Projektovanie viac o našich službách

Stavebné práce všetko podľa plánu

Postavíme, alebo zrekonštruujeme Vaše bývanie, rodinné domy, bytové objekty, priemyselné objekty.

Stavebné práce viac o našich službách

Demolačná činnosť vytvoríme nový priestor

Demolujeme rodinné domy, obytné priestory, mosty, komíny, administratívne celky a pod.

viac o našich službách

Odvoz a likvidácia odpadu ...vyčistíme Váš priestor

Zbavíme Vás akéhokoľvek stavebného odpadu (drevo, suť, betón, skala a pod.). Odpad odvezieme a zlikvidujeme za Vás.

Stavebny odpad viac o našich službách

Vypracovanie rozpočtov kalkulácie, položky, plány...

Vypracujeme Vám cenové ponuky na kľúč, rozpočty veľkých stavieb, súdnoznalecké posudky a pod.

viac o našich službách

Projekčná činnosť

 • Incheba
 • Obytný súbor Prievoz
 • Rajo mliekareň Bratislava
 • Bytový komplex Vyšehradská I. a II. Etapa
 • Aparmánový a bytový dom Melrose
 • Polyfunkčný objekt Tatra Banka – kaštielska
 • Polyfunkčný dom Kaštielska
 • Bytový dom Čečinova – prievoz
 • Panon Office
 • Rekonštrukcia a nadstavba ZS Ivanka pri Dunaji
 • Muzeum M.R.Stefanika
 • Jaslovské Bohunice – sklad jadrového paliva
 • a množstvo iných cca 200 zrealizovaných projektov

Tieto projekty vykonal p. Ing. Arch. Lubomír Holly