Vypracovanie projektov podľa Vašich predstáv

Vypracujeme Vám investičný zámer, projekty pre stavebné povolenie, realizačné projekty, rodinné domy a iné.

Projektovanie viac o našich službách

Stavebné práce všetko podľa plánu

Postavíme, alebo zrekonštruujeme Vaše bývanie, rodinné domy, bytové objekty, priemyselné objekty.

Stavebné práce viac o našich službách

Demolačná činnosť vytvoríme nový priestor

Demolujeme rodinné domy, obytné priestory, mosty, komíny, administratívne celky a pod.

viac o našich službách

Odvoz a likvidácia odpadu ...vyčistíme Váš priestor

Zbavíme Vás akéhokoľvek stavebného odpadu (drevo, suť, betón, skala a pod.). Odpad odvezieme a zlikvidujeme za Vás.

Stavebny odpad viac o našich službách

Vypracovanie rozpočtov kalkulácie, položky, plány...

Vypracujeme Vám cenové ponuky na kľúč, rozpočty veľkých stavieb, súdnoznalecké posudky a pod.

viac o našich službách

Zemné práce

 • Avion Shopin Park: prístavba – veľkoobjemový výkop
 • Obytný komplex Vyšehradská I. II. Etapa – veľkoobjemový výkop
 • Apartmánový a bytový dom Melrose
 • Výkopy plynu, vody, kanalizácie mestské vily – Búdková
 • Výkopy plynu rodinné domy Devín
 • Výkopy plynu obytný dom Glavica DNV
 • Zemné práce na obytnom dome Shiphouse – Martinčekova ul.
 • Zemné práce mestské vily Koliba – Bratislava
 • Výkopové práce Panon office
 • Račianska pozemok bývalého Siemens – základný predvýkop
 • Zemné práce radová zástavba Rusovce
 • Príprava územia Jarovce
 • Výkopové práce Nedbalova – Nedbalova ulica
 • Ručné výkopové práce Trafostanica Michálska
 • Pomocné zemné práce pri archeologickom výskume Panenská ulica
 • Pomocné zemné práce ručné RD- Búdková
 • Pomocné zemné práce ručné OD- Pri kríži
 • Pomocné zemné práce ručné RD- Veľký Biel
 • Pomočné zemné práce ručné RD- Stupava (záhradkárska oblasť)
 • Pomocné zemné práce ručné OD- Puškinova ulica
 • Pomocné zemné práce ručné OD- Sliačska ulica
 • Zemné práce ručné + mechanizmus – Kutlikova ulica
 • Sondážne práce ručné + mechanizmus mini bager – dúbravka
 • Pomocné ručné práce pri úprave ciest rusovce
 • Pomocné práce pri asfaltovaní cesty – dúbravka
 • Pomocné výkopové práce pri odstraňovaní havárie vody v podzemných priestoroch reštaurácie Laurinská
 • a mnoho iných…