Vypracovanie projektov podľa Vašich predstáv

Vypracujeme Vám investičný zámer, projekty pre stavebné povolenie, realizačné projekty, rodinné domy a iné.

Projektovanie viac o našich službách

Stavebné práce všetko podľa plánu

Postavíme, alebo zrekonštruujeme Vaše bývanie, rodinné domy, bytové objekty, priemyselné objekty.

Stavebné práce viac o našich službách

Demolačná činnosť vytvoríme nový priestor

Demolujeme rodinné domy, obytné priestory, mosty, komíny, administratívne celky a pod.

viac o našich službách

Odvoz a likvidácia odpadu ...vyčistíme Váš priestor

Zbavíme Vás akéhokoľvek stavebného odpadu (drevo, suť, betón, skala a pod.). Odpad odvezieme a zlikvidujeme za Vás.

Stavebny odpad viac o našich službách

Vypracovanie rozpočtov kalkulácie, položky, plány...

Vypracujeme Vám cenové ponuky na kľúč, rozpočty veľkých stavieb, súdnoznalecké posudky a pod.

viac o našich službách

Zimná a letná údržba plôch, objektov a zelene

 • Melrose apartmánový dom- zimná a letná údržba parkovísk a chodníkov
 • SAV – patrónka – zimná údržba parkovísk
 • SHIPHOUSE Martinčekova – zimná údržba parkovísk
 • UNITEC HOLDING – zimná údržba areálu
 • WAT PROPERTY DEVELOPMENT – údržba stavebného pozemku
 • Koliba Vinohrady – vyklčovanie drevín, kríkov, drvenie dreviny – príprava pozemku na vykonanie zemných prác
 • Betliarska – oplotenie pozemku, odstránenie kríkov, drevín, odvoz bio odpadu (príprava pozemku na vykonanie zemných prác)
 • Radlinského, Mýtna – výrub stromov, kríkov, likvidácia buriny (udržiavanie stavebného pozemku)
 • Stupava – uáhrady orez kríkov, údržba trávnatých plôch
 • Petržálka – Kutlíkova – vyklčenie buriny, orez kríkov, odvoz odpadu
 • Petržálka – Draždiak bufet Baracuda – vyklčenie buriny, výsadba a údržba trávnika, odvoz odpadu
 • Sklenárska ulica – Záhrady sekanie trávnika, orez stromov, vyklčenie buriny, odvoz odpadu
 • Príprava stavebného pozemku: Racianska, Bottova, Pribinova, Obchodná,…
 • Udržba záhrady R.D. – Lubinská ulica
 • Vyčistenie parkovacej plochy parkoviska obchodného centra a rekultivácia trávnatých plôch – Zahradnicka ulica