Vypracovanie projektov podľa Vašich predstáv

Vypracujeme Vám investičný zámer, projekty pre stavebné povolenie, realizačné projekty, rodinné domy a iné.

Projektovanie viac o našich službách

Stavebné práce všetko podľa plánu

Postavíme, alebo zrekonštruujeme Vaše bývanie, rodinné domy, bytové objekty, priemyselné objekty.

Stavebné práce viac o našich službách

Demolačná činnosť vytvoríme nový priestor

Demolujeme rodinné domy, obytné priestory, mosty, komíny, administratívne celky a pod.

viac o našich službách

Odvoz a likvidácia odpadu ...vyčistíme Váš priestor

Zbavíme Vás akéhokoľvek stavebného odpadu (drevo, suť, betón, skala a pod.). Odpad odvezieme a zlikvidujeme za Vás.

Stavebny odpad viac o našich službách

Vypracovanie rozpočtov kalkulácie, položky, plány...

Vypracujeme Vám cenové ponuky na kľúč, rozpočty veľkých stavieb, súdnoznalecké posudky a pod.

viac o našich službách

Demolačná činnosť

AJ TÚTO ČINNOSŤ VYKONÁVAME PRE VÁS

 • Demolácia rodinných domov
 • Demolácia obytných budov
 • Demolácia administratívnych celkov
 • Demolácia nových a historických priemyselných areálov
 • Demolácia pomocou ručných mechanizmov
 • Demolácia pomocou ťažkej techniky
 • Demolácia technicky náročných budov
 • Ručné búranie budov
 • Zachovanie historických materiálov
 • Demolácie mostov, komínov, železobetónových objektov
 • Demolácie pomocou výbušných systémov (zabezpečuje náš partner)
 • Demolácie železných konštrukčných systémov (rozoberaním, odpalovaním)
 • BOZP
 • a iné…