Vypracovanie projektov podľa Vašich predstáv

Vypracujeme Vám investičný zámer, projekty pre stavebné povolenie, realizačné projekty, rodinné domy a iné.

Projektovanie viac o našich službách

Stavebné práce všetko podľa plánu

Postavíme, alebo zrekonštruujeme Vaše bývanie, rodinné domy, bytové objekty, priemyselné objekty.

Stavebné práce viac o našich službách

Demolačná činnosť vytvoríme nový priestor

Demolujeme rodinné domy, obytné priestory, mosty, komíny, administratívne celky a pod.

viac o našich službách

Odvoz a likvidácia odpadu ...vyčistíme Váš priestor

Zbavíme Vás akéhokoľvek stavebného odpadu (drevo, suť, betón, skala a pod.). Odpad odvezieme a zlikvidujeme za Vás.

Stavebny odpad viac o našich službách

Vypracovanie rozpočtov kalkulácie, položky, plány...

Vypracujeme Vám cenové ponuky na kľúč, rozpočty veľkých stavieb, súdnoznalecké posudky a pod.

viac o našich službách

Odpadové hospodárstvo

CHRÁNIME ŹIVOTNÉ PROSTREDIE

  • Odvoz a likvidácia akéhokoľvek stavebného odpadu (drevo, suť, betón, skala, sklo, minerálna vlna, pvc, papier, plast, lepenka, strešná krytina, a iné…)
  • Odvoz a lividácia nebezpečných odpadov (azbest – eternit, oleje, pesticídy, neónové žiarivky, akumulátory – batérie, a iné…)
  • Separovanie odpadov aj priamo u Vás
  • Zhodnocovanie odpadov
  • Drvenie betónu na frakcie
  • Dekontaminácia pôdy
  • Rozbor pôdy
  • Odpadové poradenstvo
  • Ochrana životného prostredia
  • a iné…