Vypracovanie projektov podľa Vašich predstáv

Vypracujeme Vám investičný zámer, projekty pre stavebné povolenie, realizačné projekty, rodinné domy a iné.

Projektovanie viac o našich službách

Stavebné práce všetko podľa plánu

Postavíme, alebo zrekonštruujeme Vaše bývanie, rodinné domy, bytové objekty, priemyselné objekty.

Stavebné práce viac o našich službách

Demolačná činnosť vytvoríme nový priestor

Demolujeme rodinné domy, obytné priestory, mosty, komíny, administratívne celky a pod.

viac o našich službách

Odvoz a likvidácia odpadu ...vyčistíme Váš priestor

Zbavíme Vás akéhokoľvek stavebného odpadu (drevo, suť, betón, skala a pod.). Odpad odvezieme a zlikvidujeme za Vás.

Stavebny odpad viac o našich službách

Vypracovanie rozpočtov kalkulácie, položky, plány...

Vypracujeme Vám cenové ponuky na kľúč, rozpočty veľkých stavieb, súdnoznalecké posudky a pod.

viac o našich službách

Projekčná činnosť

KOMPLEXNÉ PROJEKČNÉ SLUŽBY

 • vrátane projekcie profesii
 • vypracovania investičného zámeru
 • štúdie
 • DUR: dokumentácia na vydanie územného rozhodnutia
 • PSP: projekty pre stavebné povolenie
 • Realizačné projekty
 • Urbanistické štúdie
 • Veľké priemyselné areály, výrobné haly
 • Polyfunkčné a bytové objekty, radové zástavby a pešie zóny
 • Rodinné domy
 • a iné…