Vypracovanie projektov podľa Vašich predstáv

Vypracujeme Vám investičný zámer, projekty pre stavebné povolenie, realizačné projekty, rodinné domy a iné.

Projektovanie viac o našich službách

Stavebné práce všetko podľa plánu

Postavíme, alebo zrekonštruujeme Vaše bývanie, rodinné domy, bytové objekty, priemyselné objekty.

Stavebné práce viac o našich službách

Demolačná činnosť vytvoríme nový priestor

Demolujeme rodinné domy, obytné priestory, mosty, komíny, administratívne celky a pod.

viac o našich službách

Odvoz a likvidácia odpadu ...vyčistíme Váš priestor

Zbavíme Vás akéhokoľvek stavebného odpadu (drevo, suť, betón, skala a pod.). Odpad odvezieme a zlikvidujeme za Vás.

Stavebny odpad viac o našich službách

Vypracovanie rozpočtov kalkulácie, položky, plány...

Vypracujeme Vám cenové ponuky na kľúč, rozpočty veľkých stavieb, súdnoznalecké posudky a pod.

viac o našich službách

Stavebná činnosť

STAVIAME PRE VÁS

 • Výstavba a rekonštrukcia rodinných domov
 • Výstavba bytových objektov, radových zástavieb
 • Výstavba priemyselných objektov
 • Výstavba parkovísk a spevnených plôch
 • Reštaurátorské práce – historické budovy
 • Zakladanie stavieb
 • Geologický prieskum
 • Izolácie
 • Zateplovanie
 • Maliarské práce, natieračské práce
 • Murárske práce
 • Klampiarske práce
 • BOZP