Vypracovanie projektov podľa Vašich predstáv

Vypracujeme Vám investičný zámer, projekty pre stavebné povolenie, realizačné projekty, rodinné domy a iné.

Projektovanie viac o našich službách

Stavebné práce všetko podľa plánu

Postavíme, alebo zrekonštruujeme Vaše bývanie, rodinné domy, bytové objekty, priemyselné objekty.

Stavebné práce viac o našich službách

Demolačná činnosť vytvoríme nový priestor

Demolujeme rodinné domy, obytné priestory, mosty, komíny, administratívne celky a pod.

viac o našich službách

Odvoz a likvidácia odpadu ...vyčistíme Váš priestor

Zbavíme Vás akéhokoľvek stavebného odpadu (drevo, suť, betón, skala a pod.). Odpad odvezieme a zlikvidujeme za Vás.

Stavebny odpad viac o našich službách

Vypracovanie rozpočtov kalkulácie, položky, plány...

Vypracujeme Vám cenové ponuky na kľúč, rozpočty veľkých stavieb, súdnoznalecké posudky a pod.

viac o našich službách

Správa budov,pozemkov, areálov

PRE VAŠE POHODLIE SPRAVUJEME ZA VÁS

Zabezpečenie revíznej činnosti:

 • revizia výťahov
 • revízia plynu
 • revízia komínov
 • revízia požiarnej ochrany
 • revízia kotolne

Ďalšie služby

 • bleskozvody, MaR, rozvádzačov
 • Zabezpečenie prevádzkového chodu budovy
 • Technická údržba budovy (tech.zariadenia, kamerový systém, vzduchotechnika, siete..)
 • Zabezpečenie opráv objektu – výber dodávateľov
 • Vedenie potrebnej dokumentácie budovy
 • Kontrola
 • Non stop dispečing
 • a iné…