Vypracovanie projektov podľa Vašich predstáv

Vypracujeme Vám investičný zámer, projekty pre stavebné povolenie, realizačné projekty, rodinné domy a iné.

Projektovanie viac o našich službách

Stavebné práce všetko podľa plánu

Postavíme, alebo zrekonštruujeme Vaše bývanie, rodinné domy, bytové objekty, priemyselné objekty.

Stavebné práce viac o našich službách

Demolačná činnosť vytvoríme nový priestor

Demolujeme rodinné domy, obytné priestory, mosty, komíny, administratívne celky a pod.

viac o našich službách

Odvoz a likvidácia odpadu ...vyčistíme Váš priestor

Zbavíme Vás akéhokoľvek stavebného odpadu (drevo, suť, betón, skala a pod.). Odpad odvezieme a zlikvidujeme za Vás.

Stavebny odpad viac o našich službách

Vypracovanie rozpočtov kalkulácie, položky, plány...

Vypracujeme Vám cenové ponuky na kľúč, rozpočty veľkých stavieb, súdnoznalecké posudky a pod.

viac o našich službách

Zimná a letná údržba plôch, objektov a zelene

STARÁME SA O VÁŠ MAJETOK, POZEMKY A ŽIV.PROSTREDIE

 • Údržba pozemkov, objektov, areálov
 • Vyklčovanie buriny, drevín, výrub stromov, kríkov
 • Sekanie trávnikov
 • Rekultivácia trávnatých plôch
 • Orez stromov
 • Zimná údržba parkovísk a areálov – priemyselných objektov (odhŕňanie snehu ručne aj mechanizáciou, odvoz prebytočného snehu, aplikácia soli/štrku, a iné…)
 • Údržba ručným spôsobom alebo mechanizáciou
 • Letná údržba parkovísk a areálov – priemyselných objektov (zametanie parkovísk, odvoz odpadu, polievanie ciest a iné..)
 • Zber a odvoz organického a anorganického odpadu
 • Chemické postreky
 • a iné..