Vypracovanie projektov podľa Vašich predstáv

Vypracujeme Vám investičný zámer, projekty pre stavebné povolenie, realizačné projekty, rodinné domy a iné.

Projektovanie viac o našich službách

Stavebné práce všetko podľa plánu

Postavíme, alebo zrekonštruujeme Vaše bývanie, rodinné domy, bytové objekty, priemyselné objekty.

Stavebné práce viac o našich službách

Demolačná činnosť vytvoríme nový priestor

Demolujeme rodinné domy, obytné priestory, mosty, komíny, administratívne celky a pod.

viac o našich službách

Odvoz a likvidácia odpadu ...vyčistíme Váš priestor

Zbavíme Vás akéhokoľvek stavebného odpadu (drevo, suť, betón, skala a pod.). Odpad odvezieme a zlikvidujeme za Vás.

Stavebny odpad viac o našich službách

Vypracovanie rozpočtov kalkulácie, položky, plány...

Vypracujeme Vám cenové ponuky na kľúč, rozpočty veľkých stavieb, súdnoznalecké posudky a pod.

viac o našich službách

Zemné práce

VYKONÁVAME AJ ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

 • Výkopové práce aj veľkoobjemového charakteru
 • Ručné výkopové práce bez mechanizmov
 • Výkopy základových rýh, jám, odvodňovacích žľabov
 • Úprava brehov – svahovanie
 • Odhumusovanie pôdy
 • Valcovanie, hutnenie pôdy
 • Spätné zásypy budov
 • Obkopávanie základov
 • Kopanie kanalizácií, prípojky vody – siete
 • Planírovanie
 • Geologický prieskum pôdy